شاهنامه نفیس یساولی

شاهنامه نفیس یساولی

6,500,000 تومان
موجودی: در انبار

شاهنامه نفیس یساولی با اثاری از هنرمندان دوره صفویه براساس نسخه 9 جلدی چاپ مسکو زیر نظر یوگئی ادواردوویچ و عبدالحسین نوشین مقدمه » دکتر محمد علی اسلامی ندوشن مشاور ادبی » کاظم سادات اشکوری خطاط خوشنویس » سید علی سجادی تذهیب »هوشنگ اقامیری چاپ » انتشارات یساولی ...

+