قرآن نفیس خط  نستعليق فريبا مقصودی

قرآن نفیس خط نستعليق فريبا مقصودی

1,500,000 تومان
موجودی: در انبار

قرآن نفیس خط  نستعليق فريبا مقصودی فريبا مقصودی نخستين زن خوشنويس نستعليق كلّ قرآن كريم در جهان اسلام اين مجلّد كلام الهی، به خط نستعليق و با اسلوب رسم الخط عثمان طه است و نخستين قرآنی است كه به اين ترتيب خوشنويسی شد. اين قرآن، پيوندی در بين فرهنگ هنری ايران و شبه قاره، با رسم الخط اصيل قرآنی ـ كه مقبول جهان اسلام است ـ به وجود آورده است؛ به علاوه، هماهنگ كردن اين صفحات و تبديل آنها از خط نسخ به نستعليق، كار واقعاً دشواری بوده است. مطابقت بيش از ششصد صفحه از قرآن عثمان طه با اين قرآن و مطابقت اعراب و شمارۀ صفحات، كار سختی بوده و نيازمند انديشه‌ای خلّاق و پويا و اين، از ويژگی‌های منحصر به فرد اين اثر است. از ديگر ويژگی‌ها اين كه اين مصحف اين است كه، به صورت پشت و رو خو...

+