قرآن مترجم قدس ترجمه منسوب به زمان  سلمان فارسی

قرآن مترجم قدس ترجمه منسوب به زمان سلمان فارسی

2,000,000 تومان
موجودی: در انبار

قرآن مترجم قدس این برگردان ارجمند که تا کنون مانندی برای آن شناخته نیست به شماره پنجاه و چهار در کتابخانه استان قدس رضوی نگهداری میشود این نسخه در مجموع 205 ورق است با کاغذ حنایی به قطع 30 در 39 سانتیمتر و هر صفحه 14 شطر به طول 24 سانتیمتر متن قرآن به خط کوفی و ترجمه فارسی به خط نسخ است. اغاز و انجام این نسخه در دست نیست و سوره فاتحه و دویست و سیزده آیه از سوره بقره از اغاز و حدود بیست و یک سوره از آخر قران را ندارد. همین افتادگی از آغاز و انجام این قرآن سبب شده که تاریخ و زمان  نوشتن ترجمه پوشیده بماند شهفور ابوالمظفر اسفراینی مولف تفسیر تاج التراجم تاریخ ترجمه فارسی قران را به سلمان فارسی نسبت میدهد و مینویسد: و از بهر این معنی بود که سلمان فارسی از مصطف...

+