قران نفیس چاپی امیر کبیر

قران نفیس چاپی امیر کبیر

2,380,000 تومان
موجودی: در انبار

قران نفیس چاپی امیر کبیر این قران شریف نسخه ای است که در حدود صد سال قبل به خط مصطفی نظیف مشهور به قدرغه لی نوشته شده و بعد ها از روی نسخه چاپ برلین بعد از تطبیق مجدد و شماره گزاری ایات به همت عبدالرحیم جعفری موسسه انتشارات امیرکبیرچاپ شده است. در میان چاپهای نفیسی که تا کنون بارها از قران مجید شده هنوز این قران کریم پایگاه و مقام خاص خود را دارد. اسلوب خط این مصحف شریف در عین حال که رسم الخط اصیل و قدیم قران است از نظر صحت و دقت در انطباق اعراب با حروف کم نظیر است همچنانکه خط بسیار زیبا و قوی و پرمایه آن نیز بی مانند است. در شمارش ایات طریقه کوفیان از ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبیب السلمیاز امام علی ابن ابیطالب علیه السلام پیروی شده که در مجموع 6236 ایه است...

+