قرآن نفیس چاپی خط فقیر محمود چاپ سرمدی

قرآن نفیس چاپی خط فقیر محمود چاپ سرمدی

3,300,000 تومان
موجودی: در انبار

قرآن نفیس چاپی خط فقیر محمود چاپ سرمدی چاپ و انتشار قرآن کریم خطی با سابقه‌ای 360 ساله، دست‌مایۀ خوشنویسی استاد فقیر محمود، حاوی تذهیب سنتی بسیار زیبا و دلنواز قرن یازدهم هجری قمری نسخه خطی در سرزمین تبت به دستور وزیری بنام قباد خان در 360 سال پیش کتابت شده ...

+