قران نفیس قره حصاری

قران نفیس قره حصاری

30,000,000 تومان
موجودی: در انبار

قران نفیس قره حصاری يكی از نفيس‌ترين قرآن‌های جهان به خط «احمد قره‌حصاری» به چاپ رسيده است و به كشور تركيه اختصاص دارد و اواخر حكومت عثمانی نوشته شد. قره حصاری برده‌ای بود كه در بازار به نوشتن خطوط قرآنی می‌پرداخت. فردی به نام «احمد چلبی» كه قرآن را به سه قلم می‌نوشت، با ديدن اين صحنه او را خريداری كرد و نوشتن اصولی قرآن را به او آموخت. قره حصاری قرآن را با پنج قلم به نگارش درآورد و همين سبب آزادی او شد. از ويژگی‌های اين قرآن خطی اين است كه هر جا قلم برای نوشتن الف و لام به بالا و پايين كشيده شده است، يك تار موی سفيد ميان آن برجای گذاشته. همچنين استفاده از يك تذهيب خاص برای هر صفحه، از ديگر ويژگی‌های اين قرآن به شمار می‌رود. در پايان قرآن كه سوره‌های كوچك آمده‌اند، نيز يك تذهيب ب...

+