انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه سه رنگ و خط حر و رکاب فیلی برادران مشعلچی

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه سه رنگ و خط حر و رکاب فیلی برادران مشعلچی

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه سه رنگ و خط حر و رکاب فیلی برادران مشعلچی نگین »  عقیق سرخ یمنی کهنه سه رنگ رکاب » فیلی برادران مشعلچی حکاکی » رضا قربانی خط حر متن حکاکی »  گفت چونین آن خسرو ناس رحم الله عمی العباس سازنده رکاب » برادران مشعلچی ایران مشعلچی سایز انگشتر » 60 ابعاد نگین » 22 در 18 میلیمتر وزن انگشتر» 27 گرم ...