انگشترنفیس عقیق کبود یمنی حکاکی ممتاز رضا قربانی خط حر

انگشترنفیس عقیق کبود یمنی حکاکی ممتاز رضا قربانی خط حر

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس عقیق کبود یمنی حکاکی ممتاز رضا قربانی خط حر یا حی یا قیوم نگین : عقیق کبود یمنی تراش تخت حکاک : استاد حاج رضا قربانی خط حر رکاب نقره فاخرو شیک استاد افتخاری طهران افتخاری سایز رکاب : 63 انگشتر , عقیق کبود یمنی, حکاکی قدسی,  محصولات فاخر و نفیس,  رکاب نقره دستساز, گالری ناب جواهر ,  یا حی یا قیوم ,  تراش تخت , عقیق خطی, رکاب خشتی , حکاکی, حکاکی حاج رضا قربانی ,  خط حر ...