انگشتر فاخر خطی عقیق کبود یمنی و حکاکی لااله الا الله الملک الحق المبین توسط استاد جواد حیدری طه

انگشتر فاخر خطی عقیق کبود یمنی و حکاکی لااله الا الله الملک الحق المبین توسط استاد جواد حیدری طه

موجود نیست
موجودی: In Stock

انگشتر فاخر خطی عقیق کبود یمنی و حکاکی لااله الا الله الملک الحق المبین توسط استاد جواد حیدری طه متن حکاکی : لااله الا الله الملک الحق المبین حکاک : استاد جواد حیدری طه رکاب : نقره دست ساز مرصع استاد عابد  با مهر و امضا مرصع برلیان رکاب دست ساز عابد عقیق یمنی رکاب رولکسی جواهر کاری مخراجکاری حکاکی جوادحیدری طه   ...