تسبیح شاه مقصود زرد اعلای افغانی

تسبیح شاه مقصود زرد اعلای افغانی

موجود نیست
موجودی: Pre-Order

تسبیح زرد شاه مقصود افغانی اعلا   تعداد دانه ها : صدو یک دانه اصلی و صدو یک دانه فرعی عدسی   طول حلقه تسبیح : 48 سانتیمتر   وزن تسبیح : 43 گرم   تسبیح ,  شاه مقصود   , اعلا ,  ممتاز ,  افغانی ,  تراش  , یکدست  , ناب جواهر,  بداغی ...