انگشتر عقیق سه پوست طوق دار و رکاب هشت چنگ جم رضایی کد 5322

انگشتر عقیق سه پوست طوق دار و رکاب هشت چنگ جم رضایی کد 5322

موجود نیست
موجودی: Pre-Order

مشخصات :انگشتر فاخر عقیق سه پوست سلیمانی طوق دار ظریف و زیبا رکاب : نقره شخصی ساز هشت چنگ استاد جم رضایی با مهر و امضا وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :54 ابعادسنگ : 10 در 6 میلیمترانگشتر ,  عقیق ,  عقیق سه پوست ,  اعلا  ,  رکاب جم رضایی  , جم رضایی  , ناب جواهر  , تراش دامله  , طوق دار  , هشت چنگ ,  رکاب دست ساز ,  عقیق سلیمانی ...