انگشتر یاقوت با رکاب رولکسی سنگین صدوقی کد 5150

انگشتر یاقوت با رکاب رولکسی سنگین صدوقی کد 5150

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت یاسیرکاب : نقره دستساز سنگین رولکسی صدوقی وزن انگشتر : 38 گرمسایز رکاب :64 قطر سنگ : 14 میلیمتر ...