انگشتر عقیق سبز آب دار و رکاب هشت پرخادمی کد 5201

انگشتر عقیق سبز آب دار و رکاب هشت پرخادمی کد 5201

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سبز اب دار خوش رنگ و خوش تراش داملهرکاب : نقره دست ساز هشت پر استاد خادمی تهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 20 در 13  میلیمتر ...