انگشتر عقیق سلیمانی یمنی

انگشتر عقیق سلیمانی یمنی

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

انگشتر عقیق سلیمانی درشت دامله یمنیابعادسنگ : 25 در 15 میلیمتر و ارتفاع 1.5 سانتیرکاب : نقره به وزن  23 گرم و سایز 63