انگشتر فاخر عقیق کبود یمنی کد 1733

انگشتر فاخر عقیق کبود یمنی کد 1733

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

انگشتر نقره و عقیقفاخر کبود یمنی رکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 35 گرمسایز:  64