انگشتر سنگین و درشت عقیق یمن و رکاب سیاوش کد 1616

انگشتر سنگین و درشت عقیق یمن و رکاب سیاوش کد 1616

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

انگشتر عقیق سرخ کلاه دار و ابدار یمنی و تراش دامله اعلا و رکاب دست ساز و فاخر دو مهره سیاوش سایز رکاب 70 و وزن انگشتر حدود 55 گرم و ابعاد نگین 26   در 20 میلیمتر است