ناب جواهر در یک نگاه

ناب جواهر در یک نگاه

0 تومان
موجودی: در انبار

  دو صفحه از کتاب نام اوران صنعت و تجارت پر ریسک: گواهینامه همایش مرکز متخصصین ایران : چاپ کتاب چهره های طلا و جواهر در ایران : گواهینامه تخصصی اموزشی: شرکت در نمایشگاه بین المللی قران کریم : دعوت به کنفرانس توانمندیهای صنایع زینتی ایران : دعوت به کنفرانس مدیریت و اقتصاد صنعتی ترکیه : گواهینامه اموزشی: چاپ کتاب چهره های نام اشنای صنعت طلا و جواهر: گواهینامه اموزشی: دعوتنامه کنفرانس مشاغل پرریسک: غرفه ناب جواهر در نمایشگاه بین المللی تهران: ...

+