یاقوت زرد مخراجکاری و ساخت استاد زارع کد 1095

یاقوت زرد مخراجکاری و ساخت استاد زارع کد 1095

3,500,000 تومان
موجودی: در انبار

         انگشتر فاخریاقوت زرد و کبودنگینها : 4 قطعه یاقوت زرد و 12 قطعه یاقوت کبود  رکاب :  ساخت و مخراجکاری استاد زارع ایران با مهر و امضا سایز :62 ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...

+