تعبیر خواب دیدن انگشتر

تعبیر خواب دیدن انگشتر

0 تومان
موجودی: در انبار

  تعبیر خواب دیدن انگشتر حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتر نقره بر 4 وجه   است : 1. قدرت و سلطنت 2. زن 3. فرزند 4. مال .    ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند انگشترش گم شد یا   ان را دزد برد در امورش  دشواری روی می دهد و اگر دید   انگشتر او شکست و نگین ان ماند جاه و مقام او از دست   می رود ولی  ابرو و احترامش پابرجا می ماند و اگر دید   نگین انگشتر او شکست ابرو و احترامش می رود و مقامش بر   جای می ماند و اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید   قسمتی از مال و ملک خود را می بخشد و اگر ببیند انگشتر   خود را فروخت و قیمت ان را گرفت همه دارایی خود را می &nb...

+