تسبیح صدویک دانه کهربای سرخ

تسبیح صدویک دانه کهربای سرخ

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

        تسبیح صدویک دانه کهربای سرخ مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 50 سانتیمتر رنگ : سرخ اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای سرخ , تسبیح, خوش رنگ  ,قرمز, کهربا , صد و یک دانه , تسبیح  ,شیخک  , اصیل ,ناب جواهر ...