درباره زمرد

درباره زمرد

0 تومان
موجودی: در انبار

درباره زمردالف) سبب آسانى کارهاستب) زایل کننده فقر است. ج) فقر را به توانگرى مبدل مى کنداز امام رضا (علیه السلام) درباره نگینى که از سنگ زمرد ساخته مى شود، پرسیدند؟امام فرمود: اشکالى ندارد اما به هنگام طهارت گرفتن آن را از دست درآورند.خواص و فواید زمرد واژه زمرد به معنای سبز و نام دیگر علمی آن " امرالد " است .رنگ سبز زمرد غالبا در همه نقاط آن یکسان نبوده و به صورت نوارها و لکه های تیره و روشن دیده می شود . اکثر بلورهای زمرد همانند یاقوت ناخالصی ها و محتویات متعدد از قبیل کانی های مهمان مایعات حبابهای گاز و ترکهای داخلی دارد که در صورت کثرت این محتویات مات می گردد .این محتویات و نا خالصیها عیوب زمرد به شمار نمی روند بلکه همانند یاقوت برای تشخیص زمرد طبیعی از مصنوعی بسیار مفید اس...

+