در باره حدید

در باره حدید

0 تومان
موجودی: در انبار

حدید چینى  حدید صینی تعدادی از خواص همراه داشتن سنگ حدید رو با استفاذه از سخنان بزرگان دین جهت اطلاع و آگاهی کاربران محترم ناب جواهر عرض میکنیم   الف ) جهت نیرومندى نیک است . ب ) باعث دورى اجانین و شیاطین مى شود. ج ) از شر هر موجودى در امان مى دارد د ) اثر چشم بد را از بین مى برد. ه- ) باعث آسانى وضع حمل مى شود. البته این انگشتر به هیچ وجه به زنان باردار توصیه نمى شود چون براى جنین خطر دارد. ژ ) براى اجابت حاجات دشوار نیک است . ز ) باعث ایمنى از ترس مى شود . ح ) همراه داشتن آن به هنگام نماز مکروه است ...

+