نظرات خریداران

نظرات خریداران و پاسخ به پرسشهایی که از طریق ایمیل و پیامک ارسال شده است

0 تومان

جناب حاج احمداز یزد بعد از مقایسه سایتها:صد رحمت به شما و صد صلوات به شیر پاکی که تناول کرده اید. با شما عاقبت میشود به توافق رسید. اما بعضی از این سایتها مرغشان یک پا دارد و تمام مرغهایشان هم غاز تخم..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi