عقیق شجر


انگشتر نفیس عقیق درشت و خاص شجر و رکاب فدیوم سنگین رولکسی شایق

10,000,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق درشت و خاص شجر و رکاب فدیوم سنگین رولکسی شایقنگین » عقیق درشت و خاص شجر به ابعاد 30 در 20 میلیمترجنس رکاب » فدیوممدل رکاب » رولکسیسازنده » شایقامضا رکاب » تهران شایقوزن..

انگشترعقیق شجر کلکسیونی درشت و رکاب قلمزنی شمس

5,300,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترعقیق شجر کلکسیونی درشت و رکاب قلمزنی شمس نگین »  عقیق شجر ایرانی منحصر به فرد کلکسیونی به ابعاد 22 در 28 میلیمتر رکاب » نقره قلمزنی استاد شمس سایز انگشتر » ..

انگشتر عقیق سرخ کبدی شجری درشت و رکاب نقره قدیمی

1,250,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر عقیق سرخ کبدی شجری درشت و رکاب نقره قدیمی نگین » عقیق سرخ کبدی شجری درشت به ابعاد 24 در 18 میلیمتر رکاب » نقره قدیمی وزن انگشتر 23 گرم سایز رکاب 67 ..

انگشتراسپرت عقیق شجری و رکاب نقره دستسازاشکی

350,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتراسپرت عقیق شجری و رکاب نقره دستسازاشکی وزن انگشتر 9 گرم سایز رکاب 56   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق شجری,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترعقیق شجر ایرانی

450,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترعقیق شجر ایرانی رکاب نقره وزن انگشتر19 گرم ابعاد نگین 24 در 19 میلیمتر سایز رکاب 63   انگشتر مردانه , سنگ عقیق شجر , عقیق شجری,  خرید و ..

انگشترعقیق زرد مصورشجر درشت دریایی

1,900,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشترعقیق زرد مصورشجر درشت رکاب : نقره ماشینی  وزن انگشتر : 37 گرم  سایز رکاب : 65 ابعاد سنگ : 20 در 30 میلیمتر   انگشتر , عقیق زرد&..

انگشترعقیق شجر سفید مصور

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشترعقیق شجر سفید مصور رکاب : نقره دست ساز حسین 110 با مهر و امضا وزن انگشتر : 18 گرم سایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 15 در 18 میلیمتر   انگشتر&nbs..

عقیق شجری خاص ایرانی دوطرفه عبد الرزاقی

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتر عقیق شجر خاص ایرانی دو طرفه تراش عبد الرزاقی رکاب : نقره قدیمی وزن انگشتر : 17 گرم سایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 15 در 22  و ارتفاع سنگ 12میلیمتر انگشتر&..

انگشتر جزع شجر یمنی

1,800,000 تومان

انگشتر جزع شجر یمنی ابعاد سنگ : 16 در 24 میلیمتررکاب : نقره شیخ احمدیسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 24 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار و رکاب بخشی کد 5342

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سفید درشت شجر رکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز رکاب : 62 ابعاد سنگ : 26  در 18 میلیمتر ..

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار کد 5285

600,000 تومان

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی درشترکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا سایز : 64وزن :29 گرم ابعاد سنگ : 28 در 18 میلیمترقیمت : 600 هزار تومان۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر کد 0010

250,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر قیمت : 250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 005

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 15  میلیمتر قیمت : 240 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 003

220,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 12  میلیمتر قیمت : 220 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 007

200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 17 در 14  میلیمتر قیمت : 200 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 008

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 11  میلیمتر قیمت : 240 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 009

220,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 12  میلیمتر قیمت : 220 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 001

120,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر قیمت : 120 هزار تومان ..

انگشتر درشت عقیق شجر ایرانی کد 5090

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر درشت منظره طبیعی ایرانی ابعاد سنگ : 30 در 20  میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 12 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زیبای عقیق شجری با رکاب اذری کد 1458

520,000 تومان

                  نگین :عقیق بسیارزیبای شجری  رکاب : نقره دست ساز عبدالله اذری تهران با مهر سایزرکاب : 62 وزن انگشتر :..

انگشتر شجر عقیق ایرانی کد 5048

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر با نقش طبیعی خاص ابعاد سنگ : 24 در 14 میلیمتررکاب : نقره با مهر و امضا زرینسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 17 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق شجر ایرانی و رکاب احمد ری کد 5064

2,900,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر ایرانی با نقش گنجشک ابعاد سنگ : 14 در 18 میلیمتررکاب : نقره دست ساز احمد ری با مهر و امضاسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 29 گرم ..

انگشتر عقیق شجر طبیعی ایران کد 5037

1,500,000 تومان

انگشتتر عقیق فاخر شجر ایرانیابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمتر رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا مجید تهرانسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سفید شجر آفتاب گردان با رکاب عاقل کد 1986

1,700,000 تومان

انگشتتر عقیق سفید شجر با شکل استثنایی سه گل افتاب گردان روبروی هم ابعاد سنگ : 30 در 16 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی با گوارسه های منظم عاقل با مهر و امضاسایز رکاب  : 68 وزن انگشتر :..

انگشترعقیق شجر سبز کد 1823

480,000 تومان

انگشتر عقیق سفید بارگه های سبزابعادسنگ : 18 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجیدبه وزن  11 گرم و سایز 63قیمت : 480 هزار تومان ..

شجر ایرانی و رکاب فیلی حمید تهران کد 1787

2,500,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق شجر ایرانی با نگینی زیبا رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده حمید ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتروزن انگشتر : 21 گرمسایز : 59 ..

انگشتر درشت عقیق شجری سیاه کد 1124

950,000 تومان

            انگشتر عقیق سیاه شجری درشت رکاب : نقره شبکه شخصی ساز سایز :66 وزن : 32 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ نوشته ای مانند فالله ربا در حالت افقی و مح..

انگشترعقیق فاخر شجر طبیعی

1,500,000 تومان

                              انگشتر عقیق شجر با نقش طبیعی بر سنگ&nbs..

انگشتر عقیق شجر قرمز کد 370

600,000 تومان

نگین : عقیق شجر سرخ رکاب : نقره دست ساز حاجی سایز :66 وزن : 26 گرم قیمت :600 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر مویی

1,200,000 تومان

                  نگین : عقیق فاخر شجر مویی بیضی شکل  ۲۵در ۱۸ میلیمتر  رکاب : نقره سایز : ۶..

انگشتر فاخرشجر کد : 196

1,700,000 تومان

      نگین : عقیق سفید شجری بیضی شکل  26در 14 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیمی سازنده رکاب : استاد حسن سایز : 64 وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق شجر سرخ کد639

1,200,000 تومان

نگین : عقیق شجر سرخ زیبای طبیعیگرد 25 میلیمتر رکاب : نقره دست ساز سفارشیسایز :65وزن : 12 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق برجسته شجر ایرانی کد 1738

1,800,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق شجر ایرانی رکاب : نقره دست ساز زیبای بروجرد با مهر و امضا وزن 32 گرمسایز: 63  ..

انگشتر خاص عقیق و جاسبردرشت

900,000 تومان

انگشتر خاص عقیق و جاسبردرشت ابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست سازسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی کد1605

2,000,000 تومان

                 انگشتر فاخر عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :32 در 20 میلیمتر  رکاب : نقره ترکیبی سایز : 67 وزن : 28 گرم ۰۹۱..

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی کد 1606

1,000,000 تومان

                          نگین : عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :24 در 18 میلیمتر  رکاب : نقر..

انگشتر عقیق شجر درشت

1,200,000 تومان

  نگین : عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :20 در 30 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیمی بدون مهر سایز : 68 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷           ..

انگشتر عقیق شجر با آرم جمهوری اسلامی کد 1575

800,000 تومان

                   انگشتر فاخر عقیق سفید شجری با نقشی شبیه به آرم پرچم جمهوری اسلامی ایران رکاب : نقره دست مجید بدون مهرسایز..

انگشتر کمنظیر عقیق شجری ورکاب طرح ممی

2,000,000 تومان

                   انگشتر زیبای عقیق کبود شجری با درختچه کامل ابعاد سنگ : 25 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز طرح ممیسایز رک..

انگشترفاخر عقیق شجردریایی با رکاب زیبای کشکولی کد 1137

2,200,000 تومان

                  انگشتر فاخر با نگینی بسیار زیبا از سنگ عقیق شجردریایی  ومنظره طبیعی کم نظیر در سنگ رکاب : نقره شخصی ساز کشکول..

انگشتر عقیق شجر طبیعی کد 1427

180,000 تومان

         نگین : عقیق کبود شجری رکاب : نقره سایز :63 وزن : 7 گرم قیمت :180 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق شجری کد 1387

730,000 تومان

              نگین : عقیق زیبا و طبیعی شجری رکاب : نقره ری احمد سایز :63 وزن :29 گرم قیمت :730 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

انگشتر خاص ونفیس عقیق شجر کامل طبیعی

2,600,000 تومان

انگشتر خاص ونفیس عقیق شجر کامل طبیعیرکاب : سفارشی ساز ابعاد سنگ : 34 در 24 میلیمتروزن انگشتر :  14 گرمسایز :63..

انگشترفاخر عقیق شجری با نقش بسیار خاص کد 1359

2,000,000 تومان

                                 انگشتر بسیار خاص عقیق طبیعی شجر قرمزبا ذوق مش..

انگشتر زیبای عقیق شجر کد 1142

900,000 تومان

             انگشتر عقیق شجری با نگینی درشت و زیبا که کلمه مبارکه الله در آن مشهود استخطی که در انگشتر دیده میشود مربوط به خود سنگ هست و شکستگی و ترک ند..

انگشتر فاخر عقیق شجری کد 1149

620,000 تومان

                    انگشترفاخر با نگینی بسیار زیبا از سنگ عقیق شجر رکاب : نقره شخصی ساز وزن انگشتر : 13 گرمسایز :59 قیم..

انگشتر فاخر عقیق سفید شجری کد 1157

500,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سفید شجری رکاب نقره 9 گرمیسایز انگشتر 64قیمت : 500 هزار تومان  ..

انگشتر عقیق سفید شجری یمن کد 1019

500,000 تومان

            انگشتر با نگینی از سنگ عقیق شجر سفید یمنی رکاب : نقره شخصی ساز سید با مهر و امضا دقت زنجان وزن انگشتر : 15 گرمسایز :59 قیمت : 500 هزارتوما..

انگشتر فاخر عقیق شحری کد 704

640,000 تومان

         انگشتر فاخر و زیبای عقیق شجر سازنده رکاب نقره : استاد محمد تبریزی وزن : 19 گرم سایز رکاب :62 قیمت :640 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق شجر سفید کد 412

820,000 تومان

               نگین : عقیق سفید شجری گرد  14 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز رحیمی سایز : 63 وزن : 11 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سفید شجر کد: 392

620,000 تومان

              نگین : عقیق شجر سفید طبیعی رکاب : نقره قلمزنی شده با طرح گلسایز :62وزن : 16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷  ..

عقیق شجر قرمز کد : 197

850,000 تومان

            نگین : سنگ زیبای عقیق سفید شجر با گل قرمز رکاب :  نقره دست ساز استاد حسین تهران با مهر و امضا سایز : 63 وزن : 25 گرم ..

انگشترعقیق شجر کبود

1,200,000 تومان

انگشترعقیق شجر کبود  نگین : عقیق شجر کبود طبیعی رکاب : نقره دست ساز سمیعی با مهر و امضا سایز : 65 وزن : 13 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر کد : 115

800,000 تومان

عقیق شجر : وزن : ۲۰.۷۲۰ گرم اندازه نگین : ۲۰ در ۱۴ میلیمتر (بیضی) سایز رکاب :۶۱..

انگشتر عقیق کبود شجری زلال کد 1242

1,600,000 تومان

انگشتر عقیق خاص شجری   با رکاب فتحیان طهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 27 گرمسایز :63 ..

انگشتری بانگینی دیدنی از سنگ شجر یمنی کد 973

750,000 تومان

          انگشتر با نگینی از سنگ عقیق شجر یمنی رکاب : نقره شخصی ساز مجید با مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز :61 قیمت : 750 هزارتومان ..

انگشتر فاخر عقیق زرد شجری کد 971

800,000 تومان

                  انگشتر عقیق زرد شجری صاف و شفاف با رکاب شخصی ساز مجید با مهر و امضا کد 971وزن انگشتر : 17 گرمسایز :61 قیمت : 800 ه..

انگشتر اصیل عقیق کبود شجری درشت کد 1204

1,000,000 تومان

               نگین : سنگ شفاف و ابدار عقیق کبود شجررکاب : نقره دستساز سنگین بدون نام سازنده سایز :66 وزن : 39 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اصیل عقیق شفاف شجرکد 1202

600,000 تومان

         نگین : سنگ شفاف و ابدار عقیق کبود شجررکاب : نقره دستساز بدون نام سازنده سایز :63 وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر و رکاب ری احمد

3,300,000 تومان

         انگشتر عقیق  شجر و رکاب ری احمد رکاب : نقره شخصی ساز ری احمد سنگین وزن انگشتر : 29 گرمسایز :61 ..

انگشتر نفیس عقیق جزع شجر یمنی کد 1165

2,500,000 تومان

  انگشتر نفیس عقیق  شجر و رکاب سنگین فرهاد               رکاب : نقره دست ساز فاخر و هنری فرهاد سایز 64وزن :  28 گرم  ..

انگشتر فاخر عقیق شجر کد 734

2,400,000 تومان

                                    انگشتر ..

نمایش 1 تا 62 از 62 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi