انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

موجود نیست
موجودی: In Stock

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامینگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 17 در 20 میلیمترحکاکی روی نگین » الحمدللهغبار نویسی » الحمدلله علی کل حالالحمدلله رب العالمینالحمدلله علی کل نعمتهحکاکی » دکتر محمد مجتبی آتشباز شیرازیامضا » اقل میرزامدل رکاب » رولکسیامضا رکاب » طهران امامیوزن انگشتر» 18 گرم سایز رکاب »  65...