انگشترنفیس عقیق زعفرانی کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر ماشاءالله صغیرو رکاب سیدحسین

انگشترنفیس عقیق زعفرانی کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر ماشاءالله صغیرو رکاب سیدحسین

موجود نیست
موجودی: In Stock

انگشترنفیس عقیق زعفرانی کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر ماشاءالله صغیرو رکاب سیدحسیننگین » عقیق کهنه یمنی زعفرانی به ابعاد 21 در 16 میلیمترحکاکی روی نگین »ماشاءالله استغفرالله لاقوه الا باللهحکاک » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » میرزامدل رکاب » دوقاب شیرازیسازنده » سید حسین هاشمیامضا رکاب » سید حسینوزن انگشتر» 14 گرمسایز رکاب »  64وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...