انگشترنفیس زمرد سبز کلمبیا ممتاز و رکاب فاخر تهران صادقی

انگشترنفیس زمرد سبز کلمبیا ممتاز و رکاب فاخر تهران صادقی

موجود نیست
موجودی: In Stock

انگشترنفیس زمرد سبز کلمبیا ممتاز و رکاب فاخر تهران صادقیوزن انگشتر » 13 گرمسایز رکاب » 62قطر سنگ نگین » 11 میلیمترگالری ناب جواهر وزن گوهر » 4 قیراط...