انگشتر نفیس عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی خط میرزا و رکاب شیرازی استاد امین اتشباز و قلمزنی برجسته جوانبخت اصفهان

انگشتر نفیس عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی خط میرزا و رکاب شیرازی استاد امین اتشباز و قلمزنی برجسته جوانبخت اصفهان

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی خط میرزا و رکاب شیرازی استاد امین اتشباز و قلمزنی برجسته جوانبخت اصفهاننگین » عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی به ابعاد 24 در 16 میلیمترذکر انگشتر امیرالمومنین علی بن ابی طالب عذکر » الملک لله یا علیحکاک » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » میرزامدل رکاب » دوقاب شیرازیسازنده » استاد امین اتشبازامضا رکاب » شیرازیوزن انگشتر» 23 گرمسایز رکاب »  67 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...