انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد مرادعلی جعفری خط مراد وذکر ناد علی با رکاب نور شیراز

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد مرادعلی جعفری خط مراد وذکر ناد علی با رکاب نور شیراز

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد مرادعلی جعفری خط مراد وذکر ناد علی با رکاب نور شیراز نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 20 در 15 میلیمتر ذکر » ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی بولایتک یاعلی یا علی یاعلی خط ثلث اعلا حکاک » استاد مرادعلی جعفری امضا » مراد مدل رکاب » دوقاب شیرازی سازنده » نور امضا رکاب » نور وزن انگشتر» 21 گرم سایز رکاب »  66 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر ...