انگشترخاص روحانیات عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد پرالک خط سبحان و رکاب استاد وحید امامی

انگشترخاص روحانیات عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد پرالک خط سبحان و رکاب استاد وحید امامی

4,200,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر: انگشترخاص روحانیات عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد پرالک خط سبحان و رکاب استاد وحید امامی نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 24 در 17 میلیمتر حکاکی اسامی هفت انسان شریف و مقدس و سگ اصحاب کهف ترکیب بندی » دو متن متن اول » قطمیر متن دوم » تملیخا  مرطلیوس  مکسلینا  مسلینا  مرنوش  دیرنوش  شاذنوش حکاک » استاد میثم پرالک امضا » سبحان مدل رکاب » خیاره ای سازنده » استاد وحید امامی امضا رکاب » طهران امامی وزن انگشتر» 20 گرم سایز رکاب »  64 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر ...

+