شاهنامه نفیس و کمیاب شاه طهماسب چاپ اسپانیا

شاهنامه نفیس و کمیاب شاه طهماسب چاپ اسپانیا

7,500,000 تومان
موجودی: در انبار

شاهنامه شاه طهماسب: اثری منحصر به فرد و ماندگار شاه نامه هوتون یا شاهنامه شاه طهماسب در برگیرنده 300 تصویر مینیاتور، چاپ موزه متروپولیتن و دانشگاه ییل،است. این کتاب در کارگاه هنری شاه طهماسب صفوی و به دستور او در مدت 20 سال گردآوری و سپس با نیت دستیابی به صلح پایدار به سلطان عثمانی اهدا شد. بعد از مدتی این اثر نفیس توسط خانواده رچیلد، از ثروتمندان معروف انگلیسی، خریداری شد که پس از مرگ رچیلد پدر از سوی وراث او به شخصی به نام هوتون فروخته شد. در زمان حکومت پهلوی دوم و بر اساس پیشنهاد هوتون، هیئتی ایرانی برای بازدید از این کتاب انتخاب شدند که این هیئت موافق خرید کتاب به مبلغ بیست میلیون دلار نبودند. پس از مرگ هوتون، ورثه او حدود 77 قطعه از تصاویر مینیاتوری کتاب شاهنامه را بابت مالیات ...

+