انگشترنفیس عقیق سرخ و پاک یمنی حکاکی ممتاز جواد حیدری خط طه

انگشترنفیس عقیق سرخ و پاک یمنی حکاکی ممتاز جواد حیدری خط طه

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس عقیق سرخ و پاک یمنی حکاکی ممتاز جواد حیدری خط طه گل گلشن طه حسین ع نگین : عقیق سرخ البالویی و پاک و آب دار یمنی تراش دامله حکاک : استاد جواد حیدری خط طه رکاب نقره فاخرطهران افتخاری طهران افتخاری ابعاد سنگ : 24 در 17 وزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب : 63 انگشتر , عقیق پاک یمنی, حکاکی قدسی,  محصولات فاخر و نفیس,  رکاب نقره دستساز, گالری ناب جواهر ,  گل گلشن طه حسین,  تراش دامله , عقیق خطی, طهران افتخاری , حکاکی, حکاکی جواد حیدری , خط طه ...