انگشترنفیس عقیق نباتی یمنی کهنه و حکاکی ممتاز استاد جواد حیدری

انگشترنفیس عقیق نباتی یمنی کهنه و حکاکی ممتاز استاد جواد حیدری

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس عقیق نباتی یمنی کهنه و حکاکی ممتاز استاد جواد حیدری یا فتاح نگین : عقیق سفید نباتی یمنی تراش تخت بسیار کهنه حکاک : استاد جواد حیدری خط طه رکاب نقره ابراهیم آذری انگشتر نقره مردانه , عقیق نباتی یمنی, حکاکی قدسی,  انگشتر فاخر و نفیس,  رکاب نقره استاد اذری, گالری ناب جواهر ,  عقیق کهنه ,  تراش تحت , انگشتر خطی, رکاب تهران اذری , حکاکی یا فتاح, حکاکی جواد حیدری , خط طه ...