انگشترنفیس و فاخروگارنت سرخ حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی

انگشترنفیس و فاخروگارنت سرخ حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس و فاخروگارنت سرخ حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی یافاطمه حبیبه الله نگین : گارنت سرخ از خانواده یاقوت تراش جواهری حکاک : حاج رضا قربانی خط حر رکاب نقره استادافتخاری تهران افتخاری مخراجکار : استاد طاقت فرسا سایز رکاب 62   انگشتر مردانه , سنگ گارنت, گارنت سرخ,  انگشتر فاخر و نفیس,  رکاب نقره استاد افتخاری, گالری ناب جواهر ,  مخراجکاری طاقت فرسا ,  فست , تراش جواهری, رکاب تهران افتخاری , حکاکی یا فاطمه حبیبه الله , حکاکی رضاقربانی , خط حر ...