انگشترنفیس و فاخرو کم نظیر سنگ ماه حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی

انگشترنفیس و فاخرو کم نظیر سنگ ماه حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر : انگشترنفیس و فاخرو کم نظیر سنگ ماه حکاکی ممتاز استاد رضا قربانی یا امیرالمومنین روحی فداک نگین : سنگ ماه ( مون استون ) سفید تراش تخت حکاک : حاج رضا قربانی خط حر رکاب نقره استاد عابد ایران عابد 14 قطعه برلیان اصل مخراجکار : استاد امینی سایز رکاب 62   انگشتر مردانه , سنگ ماه , مون استون,  انگشتر فاخر و نفیس,  رکاب نقره استاد عابد, گالری ناب جواهر ,  مخراجکاری امینی ,  چهارده کنگره , برلیان اصل, رکاب ایران عابد , حکاکی یا امیرالمومنین روحی فداک , حکاکی رضاقربانی , خط حر ...