مشخصات ست گردن اویزو انگشتر فاخر فیروزه نیشابوری

مشخصات ست گردن اویزو انگشتر فاخر فیروزه نیشابوری

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات ست گردن اویزو انگشتر فاخر فیروزه نیشابوری انگشتر زنانه نقره دست ساز استاد محمد افتخاری و قلم زنی استاد فرشاد ساعی گردن اویز فاخر شبکه هنر دست استاد افتخاری قلمزنی استاد فرشاد ساعی جواهر کاری استاد طاقت فرسا شش قطعه گارنت سبز پاک تراش برلیان دو قطعه فیرئزه شجر نیشابوری گردن اویز ست نقره طاقت فرسا افتخاری ساعی گارنت ست کامل زنانه دخترانه نفیس ...