انگشتر در سبز فاطمی تراش دامله و رکاب فاخر کریمی تهران

انگشتر در سبز فاطمی تراش دامله و رکاب فاخر کریمی تهران

موجود نیست
موجودی: In Stock

 مشخصات انگشتر : انگشتر در سبز فاطمی تراش دامله و رکاب فاخر کریمی تهران نگین : در سبز فاطمی  , کوارتز سبز رکاب : نقره دست ساز شبکه  استاد باقر کریمی  با مهر و امضا کریمی تهران وزن انگشتر : 16 گرم سایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 16 در 13  میلیمتر انگشتر,  درسبز فاطمی تراش دامله و رکاب فاخر کریمی تهران نگین  در سبز فاطمی  , کوارتز سبز رکاب  نقره دست ساز شبکه  استاد باقر کریمی  با مهر و امضا کریمی تهران     ...