تسبیح کهربای سرخ  صدو یک دانه نفیس

تسبیح کهربای سرخ صدو یک دانه نفیس

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات تسبیح بلند کهربا تسبیح کهربای سرخ  صدو یک دانه نفیس تعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 45 سانتیمتر وزن تسبیح : 38 گرم ...