تسبیح سبز شاه مقصود افغانی اعلای کم نظیر

تسبیح سبز شاه مقصود افغانی اعلای کم نظیر

موجود نیست
موجودی: Pre-Order

تسبیح سبز شاه مقصود افغانی اعلای کم نظیر   تعداد دانه ها : صدو یک دانه   طول حلقه تسبیح : 49 سانتیمتر   وزن تسبیح : 55 گرم   تسبیح ,  شاه مقصود   , اعلا ,  ممتاز ,  افغانی ,  تراش  , یکدست  , ناب جواهر,  بداغی ...