انگشتر سفارشی ساز درشت زمرد با رکاب لطفی کد 5488

انگشتر سفارشی ساز درشت زمرد با رکاب لطفی کد 5488

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر زمرد درشت خوشرنگرکاب : نقره دست ساز استاد لطفی تهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر ...