فیروزه پاک عجمی و رکاب رحمانی و قلمزنی جنگی و شناسنامه بین المللی کد 5356

فیروزه پاک عجمی و رکاب رحمانی و قلمزنی جنگی و شناسنامه بین المللی کد 5356

موجود نیست
موجودی: Pre-Order

مشخصات انگشتر :انگشتر فیروزه فاخر اعلای نیشابوری تراش دامله رنگ آبی اصیلدارای شناسنامه بین المللی معتبررکاب : استاد مهدی رحمانی که دارای نشان یونسکو در رکابسازی استقلم : اثر فاخراز استاد حمیدرضا جنگی با مهر و امضا کتیبه نویسی گود و نستعلیق :یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکیاالله یا رحمن یارحیموزن انگشتر : 30 گرمسایز رکاب :64ابعاد سنگ : 14 در 10  میلیمتر  قیمت : پنج میلیون و 600 هزار تومان ...