انگشتر نفیس فیروزه پاک عجمی و رکاب رحمانی و قلمزنی جنگی و شناسنامه بین المللی

انگشتر نفیس فیروزه پاک عجمی و رکاب رحمانی و قلمزنی جنگی و شناسنامه بین المللی

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس فیروزه فاخر اعلای نیشابوری تراش دامله رنگ آبی اصیل شناسنامه داردارای شناسنامه بین المللی معتبر سنگ و رکابرکاب : استاد مهدی رحمانی که دارای نشان یونسکو در رکابسازی استقلم : اثر فاخراز استاد جنگی با مهر و امضا کتیبه نویسی گود و نستعلیق :اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنی ها و سرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمکوزن انگشتر : 40 گرمسایز رکاب :64ابعاد سنگ : 10 در 15  میلیمتر   ...