عقیق سه پوست طوق دار سرخ رکاب سیاوش

عقیق سه پوست طوق دار سرخ رکاب سیاوش

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سه پوست طوق دار و آب داررکاب : نقره دست ساز شبکه استاد سیاوش با مهر و امضا وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 16  در 12 میلیمتر ...