انگشتر لعل رنگی کهنه افغانستان کد 5183

انگشتر لعل رنگی کهنه افغانستان کد 5183

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر لعل رنگی کهنه افغانستان رکاب : نقره دست ساز قدیمی( تهران ) با اثاری از مهر و امضا وزن انگشتر : 23 گرمسایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 18 در 15  میلیمتر و ارتفاع سنگ 12 ...