گردنبند سلطنتی فیروزه نیشابوری 5000 قطعه ای

گردنبند سلطنتی فیروزه نیشابوری 5000 قطعه ای

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات گردن اویز خاص سلطنتی :50 رشته حدود صد دانه سنگ فیروزه ناب نیشابوریحدود پنج هزار قطعه فیروزه