انگشتر یاقوت ابوالحسنی و رکاب رولکسی  احمد ری

انگشتر یاقوت ابوالحسنی و رکاب رولکسی احمد ری

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت ابوالحسنی و رکاب رولکسی  احمد ری  تراش دامله ابعاد سنگ : 17 در 10 میلیمتررکاب : نقره دست ساز احمد ری قدیمی با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...