انگشتر عقیق یمنی یا کریم رکاب مجتبی شیرازی کد 5053

انگشتر عقیق یمنی یا کریم رکاب مجتبی شیرازی کد 5053

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق خطی یمنی سرخ حکاک : استاد یاسینمتن خط : یا کریمقطر سنگ : 12 میلیمتررکاب : نقره رولکسی مرصع دست ساز استاد مجتبی شیرازی با مهر و امضا و مخراجکاری 18 قطعه یاقوت سرخسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...