حکاکی های سفارشی ناب جواهر روی انواع سنگها

حکاکی های سفارشی ناب جواهر روی انواع سنگها

0 تومان
موجودی: در انبار

ناب جواهر افتخار دارد اثار برجسته اساتید اعزه حکاک را با همکاریمستقیم و بدون واسطه ایشان و البته گاهی با واسطه در اختیار علاقه مندان قرار دهد برخی از اساتید اعزه که با ناب جواهر همکاری میکنند و یا تعدادی از اثارشان در اختیار ناب جواهر هست عبارتند از: استاد علی رضایی با امضا صالحاستاد سید محمد اتش باز  با امضا میرزااستاد مهدی شمس یا امضا الفقیر شمساستاد حسن نظری نیا با امضا النوراستاد رضاقربانی با امضا حراستاد سجاد پرالک با امضا سجداستاد محسن ضرغامی با امضا م ضاستاد حسن عطاریان شاندیز با امضا طاهااستاد محسن سعیدی منش با امضا مهراستاد محمدرضا یوسفی با امضا میر احداستاد محمد زنگنه با امضا مهدیاراستاد دکتر امیر عباسی با امضا امیراستاد مرادعلی جعفری با امضا مراداستاد محسن محرمی با امض...

+