انگشتر تورمالین سبز افغانستان

انگشتر تورمالین سبز افغانستان

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر تورمالین سبز افغانستان نگین :  تورمالین سبز رنگ زغالدار  و تراش الماسی ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتر رکاب :  نقره وزن کل : 14 گرمسایز انگشتر  : 58 ...