انگشتر خطی اعلا بر عقیق زرد یمنی کد 1810

انگشتر خطی اعلا بر عقیق زرد یمنی کد 1810

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

انگشتر عقیق زرد یمنی درشت خطی ابعاد نگین : 22 در 16 میلیمتر و داملهحکاکی : شمس الحکاکینمتن خط : یا عباس و قطره اشک با ریز نویسی یازهرارکاب : نقره شیخ احمدی زنجانبه وزن  25 گرم و سایز 64  ...